Statystyka

From Atariki

Jump to: navigation, search

Statystyka artykułów

W bazie danych jest w sumie 6275 stron. Ta liczba uwzględnia strony Dyskusji, strony na temat samej Atariki, strony typu stub (prowizoryczne), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 2310 stron, które można uznać

za artykuły.

Było w sumie 15035510 odwiedzin oraz 35921 edycji od kiedy dokonano upgrade'u oprogramowania (22 listopada 2002). Daje to średnio 5,72 edycji na jedną stronę i 418,57 odwiedzin na jedną edycję.

Statystyka użytkowników

Jest 782 zarejestrowanych użytkowników.

Spośród nich 9 ma status administratora (zobacz Atariki:Administratorzy).

Views
Personal tools