3 Delighters

From Atariki

Revision as of 22:07, 14 gru 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grupa, używająca na codzień skrótu 3d, będąca w pewnym sensie sukcesorem Delightly Union. Nazwa jej sięga czasów wielkiego konfliktu ze Sword Softem (słynny 3d Zine). Na scenie znana nie tyle z produkcji, co ze zorganizowania Scenery w 1998 roku.

Należeli do niej:

Po 1998 roku grupa została praktycznie zdezaktywowana.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools