6 strona

From Atariki

Revision as of 12:37, 29 gru 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Obszar pamięci od 1536 do 1791 (szesnastkowo od $0600 do $06FF). Normalnie nic się tam nie znajduje, żaden DOS ani inny system standardowo tam nic nie wpisuje. Często obszar ten używany jest przez procedurki w języku maszynowym, wspomagające program np. w BASIC-u.

Magazyn Tajemnice Atari prowadził Konkurs 6 strona na najlepszy program wykorzystujący ten obszar pamięci.

Personal tools