6 strona

From Atariki

Revision as of 15:13, 15 mar 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Obszar 256 bajtów pamięci od 1536 do 1791 (szesnastkowo od $0600 do $06FF) z którego nie korzysta system operacyjny, ani żaden znany DOS. Często obszar ten używany jest przez procedury w języku maszynowym wspomagające programy w BASIC-u, lub jako dodatkowy (niejako 'darmowy' - bo nie podnoszący MEMLO) bufor w programach.

Magazyn Tajemnice Atari prowadził Konkurs 6 strona na najlepszy program wykorzystujący ten obszar pamięci.

Personal tools