835

From Atariki

Revision as of 11:35, 11 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
atari835.jpg

Modem bezpośredni przeznaczony dla serii 400/800.

  • transfer maksymalny - 300 bitów/s
  • zgodny ze standardem Bell 103/11
Personal tools