9 plus plus

From Atariki

Revision as of 20:10, 6 lut 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

9++ i 10++ są niestandardowymi trybami graficznymi. 9++ używa trybu GTIA 9 i daje do dyspozycji 16 odcieni jednego koloru. 10++ używa trybu GTIA 10 i daje do dyspozycji 9 dowolnych kolorów. Oba tryby używają trybu 15 ANTIC-a, który to tryb ma normalnie wysokość jednej linii skaningowej. Trick z rejestrem VSCROL umożliwia zwiększenie wysokości jednej linii trybu bez ponownego pobierania tych samych danych obrazu przez ANTIC. Zwykle, ze względu na kwadratowe piksele, stosowany jest tryb 9++/10++ o wysokości 4 linii skaningowych, co odpowiada rozdzielczości 80x59.

Pomysłodawcą trybów jest Fox, który zaprezentował je w piśmie Atarynka (nr 2/2002) i demie Numen.

Zobacz też

Personal tools