ADDA

From Atariki

Revision as of 12:18, 28 wrz 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
ADDA-scrn_mini.jpg
A.D.D.A. jak jeszcze działała...

A-tari D-emoscene - DA-tabase czyli A.D.D.A. to dawna inicjatywa stworzenia atarowskiego odpowiednika bazy CSDB, gdzie można znaleźć (prawie) wszystko, co dotyczy atarosceny (szczególnie prace grafików). Ogłoszona i uruchomiona w okolicach początku drugiej dekady XXI wieku, niestety nie przetrwała do dnia dzisiejszego.

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools