ATZ

From Atariki

Revision as of 11:36, 2 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

To jest skompresowany przy pomocy programu gzip obraz dyskietki w formacie ATR.

Personal tools