AixTT

From Atariki

Revision as of 08:06, 12 paź 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Karta rozszerzająca pamięć TT w Atari TT. Pierwsza, która obsługiwała dwa 32-bitowe SIMMy PS/2 (72 pin). Karta automatycznie rozpoznaje typ i pojemność zainstalowanych SIMMów (maks. 2x32 MB - czyli 64 MB) - nie trzeba więc ustawiać żadnych zworek konfiguracyjnych itp.

Zworki na karcie są, ale służą do ustawiania trybów współpracy karty z SIMMami:
   
    O  N               
   +-----+-+ 
   |* * *|*| B             
   |* * *|*|              
   +-----+-+ 
    S  F

Funkcja         Zworka    

Standardowy tryb dla    O
zwyklych Simm-ow           

Specjalny tryb dla     N      
"trudnych" Simm-ow           

Wolne odświeżanie,     S        
szybszy czas dostępu         

Szybkie odświeżanie,    F         
wolniejszy czas dostępu   

Nie ustawiać        B


Możliwe konfiguracje pamięci:

Bank 0     Bank1

4 MB      4/0 MB

8 MB      0/4/8 MB

16 MB     0/4/8/16 MB

32 MB     0/4/8/16/32 MB

Generalnie najpierw obsadzamy bank 0 później bank 1, przy czym SIMM w banku 0 musi być większy lub taki sam jak drugi w banku 1. Bezproblemowo powinno funkcjonować większość SIMMów mających w oznaczeniu xx174xx, te które mają xxx164xx (inna organizacja pamięci) nie działają!

aixtt.jpg

Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools