Asembler

From Atariki

Revision as of 18:38, 11 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Język niskiego poziomo (choć nie najniższego).

Personal tools