Atares

From Atariki

Revision as of 11:16, 11 lut 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Autorzy systemu Turbo Blizzard i wydawca gier i programów edukacyjnych. Firma z Chorzowa, początkowo mieściła się w domku jednorodzinnym w Chorzowie Batorym, niedaleko ulicy Stefana Batorego. Później przeniosła się do Chorzowa Centrum, na ulicę Truchana.

Personal tools