Atares

From Atariki

Revision as of 11:23, 11 lut 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Autorzy systemu Turbo Blizzard, wydawca gier i programów edukacyjnych, autorzy samplera "Crystal Sound".

Firma z Chorzowa, początkowo mieściła się w domku jednorodzinnym w Chorzowie Batorym, niedaleko ulicy Stefana Batorego. Później przeniosła się do Chorzowa Centrum, na ulicę Truchana.

Personal tools