Atari Programming Champions

From Atariki

Revision as of 08:52, 7 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

ATARI PROGRAMMING CHAMPIONS (APC)- białostocka grupa małoatarowska, działała na scenie w I połowie lat 90. XX w.

Skład:


Dorobek obejmuje m.in.:


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools