Azbest

From Atariki

Revision as of 09:21, 8 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Osobnik wraz z kilkoma innymi odpowiedzialny za serwer z oprogramowaniem i danymi dotyczacymi Atari - ftp.atari.art.pl Nalezy do grupy Pigwa Rekords, ktora to zajmuje sie wszystkim i niczym. Raczej niegrozny.

Personal tools