Bar

From Atariki

Revision as of 15:27, 5 maj 2008; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Wyraz z języka angielskiego oznaczający m.in. pręt lub belkę. Jest to efekt polegający na wyświetleniu "belki" (najczęściej poziomej) składającej się z linii o kolejno narastającej a następnie coraz mniejszej jasności. Bardzo popularny w starych demach (druga poł. lat 80 do pierwszych lat 90. XX w.).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools