CC65

From Atariki

Revision as of 11:31, 4 sie 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

cc65 to pakiet kompilatora języka C, asemblera, menedżera bibliotek oraz konsolidatora. Pierwsza wersja została napisana w 1989 roku przez Johna R. Dunninga i była wersją Small-C na małe Atari. Obecnie rozwijana wersja (działająca wyłącznie w trybie kompilacji skrośnej), potrafi kompilować pod różne komputery oparte o procesor 6502, jak i 65816 (np. różne odmiany Atari 8-bit, Commodore C64/C128/C16/C116 i inne, Apple II, Nintendo NES...). Pakiet rozwijany jest pod przewodnictwem Ullricha von Bassewitza.

Skład pakietu

  • ar65 - program do tworzenia bibliotek *.lib i operacji na nich
  • ca65 - makroasembler dla procesorów 6502, 65C02 i 65816
  • cc65 - skrośny kompilator języka C, tworzący kod źródłowy asemblera ca65
  • cl65 - proste w użyciu narzędzie do kompilacji i konsolidacji, będące nakładką na ca65, cc65, co65 i ld65
  • co65 - program narzędziowy do konwersji plików obiektowych w formacie o65 do postaci źródeł asemblera ca65
  • od65 - object dumper - pokazuje zawartość plików obiektowych (symbole, eksporty, importy, segmenty)
  • da65 - deasembler produkujący pliki w formacie asemblera ca65
  • grc - kompilator "zasobów" .grc dla środowiska GEOS z C64/Apple II
  • ld65 - konsolidator

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools