CX8111

From Atariki

Revision as of 19:47, 7 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Firmowe formatowane dyskietki 5.25" (5 sztuk), sprzedawane jako akcesoria dla stacji 810.

Personal tools