CX853

From Atariki

Revision as of 18:56, 12 kwi 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Moduł (karta) pamięci 16kB RAM dla Atari 800:

Grafika:cx-853.jpg

Widok "z tyłu" (widoczne złącze):

Grafika:back.jpg


Pudełko od CX853:

Grafika:cx853-box.jpgNa każdej z kart dostępna jest rozpiska wskazująca za pomocą jakich modułów można osiągnąć żądaną ilość pamięci (max. 48 kB):

Grafika:ram_conf.jpg


Zdjęcia dzięki uprzejmości uicr0Bee.

Personal tools