Chaos Music Composer

From Atariki

Revision as of 19:32, 27 gru 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Znany jako CMC. Jeden z najpopularniejszych programów do komponowania na małe Atari i to zarówno w Polsce, jak i poza nią.

Napisany w 1990 r. przez Janusza Pelca na potrzeby programistów L.K. Avalon, jego nieoficjalna premiera (pokaz możliwości) nastąpiła w Laser Demo. CMC został przez tę firmę wydany komercyjnie już po rozstaniu z autorem, na początku 1992 roku (numer serii AC/AD 00792). Z był wielokrotnie przerabiany przez różnych scenowców celem rozszerzenia możliwości, np. dodania stereo, ładowania pojedynczych instrumetów czy poprawy brzmienia (własna tablica basów - Stanley, odgrywanie dźwięku kilka razy na ramkę - Greg (projekt CMC-Double Player)).

Wykorzystywany format plików: CMC

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools