Chaos Music Composer

From Atariki

Revision as of 12:39, 7 lip 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jeden z najpopularniejszych programów do komponowania na małe atari. Orginalnie napisany przez Janusza Pelca, z czasem wielokrotnie przerabiany przez różnych scenowców celem np. dodania stereo.

Wykorzystywany format plików: CMC


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools