Chaos Music Composer

From Atariki

Revision as of 22:11, 31 sie 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jeden z najpopularniejszych programów do komponowania na małe atari i to zarówno w Polsce, jak i poza nią. Oryginalnie napisany około 1992-93 r. przez Janusza Pelca (jego nieoficjalna premiera (pokaz możliwości) była w Laser Demo) z czasem wielokrotnie przerabiany przez różnych scenowców celem np. dodania stereo, ładowania pojedynczych instrumetów czy poprawy brzmienia (własna tablica basów - Stanley, odgrywanie dźwięku kilka razy na ramkę - Greg (projekt CMC-Double Player)).


Wykorzystywany format plików: CMC


Patrz także: Chaos Music Miąchadełko


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools