Convert atascii utf8

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 20:18, 22 lis 2023
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Dodany artykuł)
← Previous diff
Wersja z dnia 20:20, 22 lis 2023
Jhusak (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 1: Linia 1:
Zestaw 3 programików służących do wygodnej edycji w wybranym edytorze plików w ATASCII wraz z obsługą Inverse Video: Zestaw 3 programików służących do wygodnej edycji w wybranym edytorze plików w ATASCII wraz z obsługą Inverse Video:
-* convertatasciitoutf8+* convertatasciitoutf8 <fileinATASCII> <fileoutUTF8>
zamienia pliki ATASCII na UTF-8, wraz z obsługą znakow w Inverse Video. zamienia pliki ATASCII na UTF-8, wraz z obsługą znakow w Inverse Video.
-* convertutf8toatascii+* convertutf8toatascii <fileinUTF8> <fileoutATASCII>
Zamienia pliki w UTF-8 ze znakami w inverse video na pliki w ATASCII, gdzie ósmy bit oznacza inverse video. Zamienia pliki w UTF-8 ze znakami w inverse video na pliki w ATASCII, gdzie ósmy bit oznacza inverse video.
Linia 11: Linia 11:
* chinv - change inverse filter * chinv - change inverse filter
-Filtr chinv zamienia znaki Inverse Video zakodowane w UTF-8 na zwykłe znaki i odwrotnie. Przydatne jako filtr w niektórych edytorach, np. vim.+Filtr chinv zamienia znaki Inverse Video zakodowane w UTF-8 na zwykłe znaki i odwrotnie. Przydatne jako filtr w niektórych edytorach, np. vim. Jako filtr - czyta ze stdin a wypisuje na stdout.
 +W vim można zaznaczyć tekst a następnie wywołać ten filtr i uzyskać zmianę inverse.
Autorem tego przydatnego zestawu jest [Jakub Husak]. Autorem tego przydatnego zestawu jest [Jakub Husak].
[https://github.com/jhusak/convert_atascii_utf8 Strona projektu] [https://github.com/jhusak/convert_atascii_utf8 Strona projektu]

Wersja z dnia 20:20, 22 lis 2023

Zestaw 3 programików służących do wygodnej edycji w wybranym edytorze plików w ATASCII wraz z obsługą Inverse Video:

  • convertatasciitoutf8 <fileinATASCII> <fileoutUTF8>

zamienia pliki ATASCII na UTF-8, wraz z obsługą znakow w Inverse Video.

  • convertutf8toatascii <fileinUTF8> <fileoutATASCII>

Zamienia pliki w UTF-8 ze znakami w inverse video na pliki w ATASCII, gdzie ósmy bit oznacza inverse video.

  • chinv - change inverse filter

Filtr chinv zamienia znaki Inverse Video zakodowane w UTF-8 na zwykłe znaki i odwrotnie. Przydatne jako filtr w niektórych edytorach, np. vim. Jako filtr - czyta ze stdin a wypisuje na stdout. W vim można zaznaczyć tekst a następnie wywołać ten filtr i uzyskać zmianę inverse.

Autorem tego przydatnego zestawu jest [Jakub Husak].

Strona projektu

Personal tools