Convert atascii utf8

From Atariki

Revision as of 20:18, 22 lis 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Zestaw 3 programików służących do wygodnej edycji w wybranym edytorze plików w ATASCII wraz z obsługą Inverse Video:

  • convertatasciitoutf8

zamienia pliki ATASCII na UTF-8, wraz z obsługą znakow w Inverse Video.

  • convertutf8toatascii

Zamienia pliki w UTF-8 ze znakami w inverse video na pliki w ATASCII, gdzie ósmy bit oznacza inverse video.

  • chinv - change inverse filter

Filtr chinv zamienia znaki Inverse Video zakodowane w UTF-8 na zwykłe znaki i odwrotnie. Przydatne jako filtr w niektórych edytorach, np. vim.

Autorem tego przydatnego zestawu jest [Jakub Husak].

Strona projektu

Personal tools