Covox

From Atariki

Revision as of 22:40, 7 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Covox, to 4-kanałowy, 8-bitowy przetwornik dźwięku. Znany wcześniej z platformy PC, na potrzeby Atari XE/XL zaadaptował go Psychol, a oprogramował Profi (ProTracker, Inertia), oraz Epi (NeoTracker). Był pomysł aby dorzucić układy sterujące głośnością itp., jednak w ogólnej kalkulacji wyszło na to że łatwiej i niewiele wolniej można to zrealizować programowo.

Grafika:covox.png

Powyżej przedstawiony jest bardzo 'łopatologiczny' schemat Covoxa znaleziony gdzies w otchłani dysku. Autor nieznany, aczkolwiek układ sprawdzony.

Każdemu chcącemu sobie zrobić Covoxa dla Atarki, proponuje się zerknąć na poniższy, poprawiony schemat. Układ ten jest przetestowany - działa na 100% - i działa bardzo dobrze.

Grafika:covox2.jpg

Na powyższym rysunku w celu uzyskania dokładnie połowy rezystancji oporników podłączanych do nóżek układów, użyto dwóch takich samych rezystorów połączonych równolegle do końca tych nóżek jako mostki. Można zastosowac oporniki o dowolnej wartości z zakresu 2..4,7 kOhm, stosując w/w sposób podłączenia. W celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku z "drabinki" należy zachować dokładną proporcję wartości rezystancji opornikow, czyli 2:1. Tak więc można zastosować oporniki 1 kOhm + 2 kOhm lub 1,2 kOhm + 2,4 kOhm itd.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools