DRM (format pliku)

From Atariki

Revision as of 23:53, 2 lut 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format modułu muzycznego obsługiwany przez programy:


offsetdługośćopis
$0000$0004Sygnatura: $00 $00 $FF $FF
$0004$0001Tempo
$0005$0001Barwa
$0006$0640Definicje patternów (100*16)
$0646$0064Długości patternów
$06AA$0002Ilość wolnych pozycji w songu (max 500 kiedy song jest pusty) zapisana jako LSB-MSB
$06AC...Definicja songu


Spis treści

Tempo

Liczba zapisana w pliku a wyznaczająca tempo określa ilość uderzeń na minutę (bpm). Wylicza się ją wg wzoru:

     1475
bpm = -----------
    wartość+1

Wg programu kolejnym wartościom odpowiadają tempa:

 • 34: 44
 • 33: 45
 • 32: 46
 • 31: 48
 • 30: 50
 • 29: 52
 • 28: 54
 • 27: 56
 • 26: 58
 • 25: 60
 • 24: 62
 • 23: 64
 • 22: 66
 • 21: 70
 • 20: 74
 • 19: 78
 • 18: 82
 • 17: 88
 • 16: 92
 • 15: 100
 • 14: 108
 • 13: 115
 • 12: 125 bpm
 • 11: 136
 • 10: 150
 • 9: 176
 • 8: 188
 • 7: 214
 • 6: 248
 • 5: 296

Barwa

Barwa instrumentów oznaczana jest wartościami:

 • 4: -1
 • 5: 0
 • 6: +1

Metrum

Metrum jest w pliku reprezentowane, jako konkretna długość patternu. Metrum 3/4 to pattern o 12 pozycjach, zaś 4/4 - o 16.

Pattern

Do pliku zapisywane jest zawsze 100 pełnych patternów.

Pattern złożony jest zawsze z 16 bajtów (niezależnie od wybranego metrum), które definiują kolejne pozycje w patternie:

 • $HL - gdzie L to instrument grany na 1 kanale, H to instrument grany na 2 kanale.

Kolejne cyfry odpowiadają instrumentom:

 • 1 - bass drum
 • 2 - snare drum
 • 3 - middle tom
 • 4 - low tom
 • 5 - rimshot (lub cowbell w Chaos Drums)
 • 6 - hi-hat closed
 • 7 - hi-hat open
 • 8 - clap

0 oznacza, że na danym kanale nie odgrywany jest żaden instrument.

Song

Definicja songu składa się z kolejno zapisanych numerów patternów (0..99). Całość zakończona jest bajtem o wartości $FF.

Uwagi

1. Utwór demonstracyjny nie jest zapisywany przez Automat Perkusyjny do pliku w poprawnej postaci (ma niewłaściwą ilość wolnych pozycji w songu i urwaną definicję songu).

2. Format Chaos Drums jest niemal identyczny z formatem Automatu Perkusyjnego i Atari Drum Machine. Różni się jedynie w dwóch szczegółach:

 • Nie zapisuje sygnatury pliku $00 $00 $FF $FF,
 • Zamiast instrumentu rimshot używany jest cowbell.

Ciekawostki

1. Sample Bass Drum (1), Snare Drum (2), Middle Tom (3), Low Tom (4) oraz Clap (8) są identyczne, jak w Atari Digi-Drum.

2. Nazwy instrumentów Low Tom i Middle Tom są w Atari Digi-Drum zamienione miejscami.


Linki

Personal tools