Daisy-Dot

From Atariki

Revision as of 18:03, 11 wrz 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Daisy-Dot to program, autorstwa Roy'a Goldmana, drukujący tekst różnymi czcionkami o jakości zbliżonej do literowej na drukarkach Epson i Star. Daisy-Dot zyskał aprobatę w światku atarowym, ponieważ dobrze działał i był w domenie publicznej. Daisy-Dot II to z kolei coś więcej niż tylko uaktualnienie, to zupełnie nowy pakiet. Dzięki niemu tzw. desktop publishing stał się rzeczywistością na Atari. Podczas gdy "News Station" i "Newsroom" działają jako programy do układania stron, Daisy-Dot II ułatwia "skład" całego pisma/dokumentu. Na dowód tego na dysku znajduje się znakomity, 25-stronicowy podręcznik w postaci pliku Daisy-Dot II. Wystarczy go wydrukować. Podręcznik ten demonstruje wiele czcionek (nawet w tej samej linii), justowanie z mikroprzestrzenią, blok w lewo, blok w prawo, centrowanie, tabulatory proporcjonalne (dla tabel z mikroprzestrzenią), pogrubiony druk, znaki podwójnej szerokości, podkreślenia i dołączone obrazki. A to tylko pierwsza strona. Daisy Dot II robi także superscript i subscript, drukuje pliki w łańcuchu, drukuje zakres stron i drukuje wiele kopii. Na dysku znajduje się 15 czcionek. Jest też elegancki edytor czcionek do projektowania własnych oraz pakiet narzędzi, który konwertuje czcionki ekranowe Atari na czcionki Daisy-Dot i automatycznie tworzy wersje czcionek z kursywą. Gdyby tego było mało, na odwrocie dysku znajduje się program do drukowania grafiki Billboard (recenzja w czasopiśmie "Antic", luty 1988), który został zmodyfikowany tak, aby drukować zdjęcia na dysku w plikach, które można połączyć z dokumentem Daisy-Dot.

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools