Death

From Atariki

Revision as of 19:27, 10 lip 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Mariusz Składanowski z Pruszcza Gdańskiego, pseudonim zawdzięcza słuchanej namiętnie podówczas (w czasach jego aktywności atarowskiej) muzyce metalowej. Zaczynał od działalności na giełdzie komputerowej w "Żaku" (Gdańsk) na początku lat 90. XX w. Jest autorem kilku drobnych programów użytkowych oraz jednego prostego programu demonstracyjnego. Posiada(ł) Atari 800XL ze stacją LDW-2000, używał Quick Assemblera. Obecnie Mariusz zajmuje się m.in. psychologią jest też pomysłodawcą popularnego serwisu satyrycznego JOE MONSTER.

Personal tools