Display List

From Atariki

Revision as of 19:27, 1 paź 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Termin Display List w terminologii Atari oznacza odłożony w pamięci komputera i przeznaczony dla mikroprocesora graficznego program określający sposób interpretacji zawartości pamięci obrazu.

Personal tools