Duddie

From Atariki

Revision as of 06:10, 6 wrz 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jerzy Dudek, miłośnik komputerów 8-bit (Atari, Commodore, Sinclair, Amstrad/Schneider CPC) i 16-bit (Amiga i ST). Elektronik i informatyk. Mieszka w Warszawie. Produkuje akcesoria do ww. komputerów.

Personal tools