Duddie

From Atariki

Jump to: navigation, search

Jerzy Dudek, miłośnik komputerów 8-bit (Atari, Commodore, Sinclair, Amstrad/Schneider CPC) i 16-bit (Amiga i ST). Elektronik i informatyk. Mieszka w Warszawie. Produkuje akcesoria do ww. komputerów.

Personal tools