Dyskusja:CM3

From Atariki

Revision as of 15:35, 17 sie 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Mono, SAP Maker nie obsługuje CM3. Rozszerzenie zostało mi zaproponowane wraz z obsługą w ASAP. Dostałem zmodyfikowany player i kilka kolęd Henryka z tym rozszerzeniem. Nie wiedziałem o pierwszym bajcie sygnatury. 0xF 14:27, 17 sie 2011 (CEST)

Napisałem to trochę może z rozpędu bazując na CMR (wyszedłem pewnie błędnie z założenia, że te formaty zostały zaproponowane w tym samym czasie). Usuwam informację o SapMakerze. Mono 15:04, 17 sie 2011 (CEST)

Do poprawki jeszcze "niczym się nie różni" - również CMR i DMC. Różnica na poziomie semantyki to jednak różnica. 0xF 16:59, 17 sie 2011 (CEST)

To może lepiej sformułować to, jako: "fizyczną budową pliku nie różni się od standardowego CMC" (oczywiście zmiana nagłówka powoduje już fizyczną różnicę).--Mono 17:35, 17 sie 2011 (CEST)
Personal tools