E:

From Atariki

Jump to: navigation, search

Handler (sterownik) osadzony w systemie operacyjnym ATARI. E: (edytor ekranowy) jest połączeniem funkcji dwóch innych sterowników: ekranu (S:) i klawiatury (K:) dając w efekcie możliwość interakcji z użytkownikiem - obsługuje klawiaturę i wyprowadza znaki (teksty) na ekran. Wykorzystują go DOS-y, edytory, programy typu BASIC-a.

Znane sterowniki

Sterownik o nazwie XEP80.SYS instaluje w systemie sterownik urządzenia XEP80.

Sterownik o nazwie E.COM (QUICKED.SYS) zamienia procedury obsługi systemowego urządzenia E: zwielokrotniając wydajność - głównie szybkość wyświetlania tekstów na ekranie. Jest to realizowane poprzez zmienioną procedurę wyprowadzania znaków na ekran. Współpracuje z DOS-em i BASIC-em.

Zobacz też

Personal tools