EnvisionPC

From Atariki

Revision as of 00:00, 15 lut 2013; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Program graficzny do tworzenia map gier dla Atari XL/XE, na platformę PC, wzorowany na programie Envision. Autorem jest Mark Schmelzenbach.

Strona domowa projektu: [1]


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools