Equalizer

From Atariki

Revision as of 10:56, 24 maj 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Equlizer jest to, w znaczeniu demoscenowym, graficzne zobrazowanie odgrywanego dźwięku (najczęściej w postaci kolorowych "słupków", dynamicznie reagujących na aktualną głośność muzyki/odgłosu). Postrzegany jest jako dodatkowy element 'ozdobny' w niektórych demach i programach, co objawia się czasem humorystyczną prośbą o wstawienie gdzieś jeszcze jakiegoś "equalizera" (czyli dodatkowej, nie tak bardzo potrzebnej, atrakcji).

Personal tools