Eric R. Smith

From Atariki

Revision as of 11:37, 10 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Autor MiNTa. W sieci dostępny jest wywiad z nim przeprowadzony drogą e-mailową na przełomie roku 1998 i 1999.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools