FGTIA

From Atariki

Revision as of 11:10, 15 sie 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Wersja SECAM układu GTIA stworzona na potrzeby francuskiego rynku, numer katalogowy C020120. Nie jest w pełni kompatybilna ze swoim pierwowzorem - ma fizycznie wyprowadzone tylko trzy linie luminancji, podczas gdy w układach w wersji NTSC i PAL te linie są cztery. W efekcie w 9 trybie graficznym FGTIA wyświetla tylko 8 odcieni koloru zamiast 16, co daje paletę 120 kolorów zamiast 240 (kolory o kodach $1x i $Fx są identyczne, podobnie jak w GTIA w wersji PAL).

Część FGTIA może być fabrycznie wadliwa, układy te nie wyświetlają duszka nr 0 i nie wykrywają jego kolizji. Znany jest co najmniej jeden egzemplarz z takiej serii.

Wartość rejestru PAL w FGTIA jest taka sama jak w systemie PAL i wynosi $01.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools