FONTGDOS

From Atariki

Revision as of 15:35, 12 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

FONTGDOS jest zasadniczo nowszym i szybszym GDOSem z obsługą fontów wektorowych. Jest całkowicie zgodny w dół z GDOS-em.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools