Fake

From Atariki

Revision as of 16:12, 25 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

(z ang. udawać, fałszować)

Zwrot używany najczęściej w związku z działalnością scenową oraz produkcjami. Można tu mówić o fake'owych grupach (np. Lamers, Animkomials) bądź o produkcjach (np. Too Hard).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools