Fandal

From Atariki

Revision as of 17:09, 14 gru 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Frantisek 'Fandal' Houra. Koder czeski, znany z paru intr oraz gier. Prowadzi także ciekawą (i uzupełnianą obecnie w każdy weekend) stronę z grami/demami na Atari.

Strona Fandala

Personal tools