Fandal

From Atariki

Revision as of 20:14, 21 kwi 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Frantisek "Fandal" Houra. Koder czeski, znany z paru intr oraz gier. Prowadzi także ciekawą stroną z grami/demami na Atari.

Strona Fandala

Personal tools