Fandal

From Atariki

Revision as of 21:24, 5 sie 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Frantisek 'Fandal' Houra. Koder czeski, znany z paru intr oraz gier. Prowadzi także ciekawą (i uzupełnianą codziennie!) stronę z grami/demami na Atari.

Strona Fandala

Personal tools