Fandal

From Atariki

Revision as of 14:18, 14 lis 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

František 'Fandal' Houra. Koder czeski, znany z paru intr oraz gier. Prowadzi także ciekawą (i uzupełnianą obecnie w każdy weekend) stronę z grami/demami na Atari.

Strona Fandala

Personal tools