Foster

From Atariki

Revision as of 08:32, 8 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:FOSTER.jpg

Krzysztof Bryła (początkowo nosił ksywę Woppie) - były muzyk w grupie Zelax, brat Howartha. Pochodzi z południowej Polski. Stworzył muzykę w demach Ray of Hope oraz (wraz z Ramzesem i Maestro) w Endless Dream. Używał edytor Chaos Music Composer. Obecnie nie zajmuje się już Atari.

Personal tools