Foster

From Atariki

Revision as of 00:31, 31 sie 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Krzysztof Bryła (Woppie, Foster) - były muzyk w grupie Zelax. Obecnie nie zajmuje się już Atari.

Personal tools