GEM

From Atariki

Revision as of 11:57, 6 maj 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Graphics Environment Manager jest graficznym interfejsem użytkownika (GUI) stworzonym w celu ułatwienia posługiwania się komputerem. Zaprojektowany i pierwotnie stworzony przez firmę DRI (ang. Digital Research Inc.) jako uniwersalna biblioteka graficzna znana początkowo jako GSX (ang. Graphics System eXtension). Napisany przez grupę programistów pod przewodnictwem Lee Lorenzena, który wcześniej odszedł z Xerox PARC gdzie powstał pierwszy tego typu interfejs w historii informatyki.

W Atari, GEM zaszyty jest razem z innymi składnikami systemu które noszą wspólną nazwę TOS. Istnieje kilka jego wersji w zależności od wersji TOS-u. Z punktu widzenia systemu operacyjnego jest to znajdujący się na najwyższym poziomie graficzny shell, w przypadku TOSu działający w trybie singletasking lub w MiNT - multitasking. Także systemy oparte na TOSie jak np. MagiC czy Geneva mają swój GEM zgodny z oryginalnym.

Warto wiedzieć, że GEM działąjący pod systemem DR-DOS był pierwotnie przeznaczony dla komputerów klasy IBM-PC. W początkach lat 90-tych XX wieku konkurował z MS Windows o miano standardowego GUI dla PC. Jednak rozwój GEM-u został zablokowany, ponieważ firma Apple wytoczyła DRI sprawę w sądzie, którą wygrała (!). W wyniku czego prace nad rozwojem GEM-u zostały wstrzymane. Co ciekawe GEM dla Atari nie został objęty wyrokiem, dzięki czemu mógł być dalej rozwijany jako część systemu TOS.


GEM składa się podzespołów:

  • AES - Application Environment Services
  • VDI - Virtual Device Interface


Powiązane


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools