Game Graph Utility

From Atariki

Jump to: navigation, search

Program powstały i używany przez ludzi z L.K. Avalon, do tworzenia grafiki w ich grach. Wyróżniał się ładnym, nowoczesnym interfejsem oraz możliwością tworzenia zarówno grafiki tła, jak i duszków (obiektów PMG).

Personal tools