Game Link II

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 15:58, 25 cze 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)
(naglowek:)
← Previous diff
Wersja z dnia 06:17, 6 sie 2006
Miker (Dyskusja | wkład)
(jeszcze przetłumaczone - sprawdzić czy to po polsku! ;)
Next diff →
Linia 68: Linia 68:
Zmodyfikować jedną wtyczkę kabla SIO zamieniając miejscami kable 3 i 5 (spobób ten podsunął Andreas Magenheimer). Teraz już można skoczyć od razu do punktu '''10)''' powyżej. Zmodyfikować jedną wtyczkę kabla SIO zamieniając miejscami kable 3 i 5 (spobób ten podsunął Andreas Magenheimer). Teraz już można skoczyć od razu do punktu '''10)''' powyżej.
-<pre>+C) Połączenia GameLinka-II (dla 2 lub 3 komputerów)
-...odtąd reszta oryginalnej instrukcji - anyone? ;)+Poniższe informacje pozwolą na wgląd w jak sposób GameLink II działa oraz pozwolą na
- +skonstruowanie bardziej trwałych połączeń dla gier obługujących 2-3 graczy. Zalecane
- C) GameLink-II SIO Connections (2 or 3 nodes):+
- +
- The following directions give you some insight into how the GameLink+
- II system works, and will allow you to create a more permanent+
- connection for two or three player games. They are provided for the+
- more technical user who has sufficient experience to assemble a+
- small hardware project. Non-technical users who wish to buy a+
- multi-node connection should skip to the next section.+
 +są one dla osób bardziej zdolnych namualnie i obytych z montażem małych części
 +hardware'u. (...)
 +1) Zaopatrzyć się w długi kabel SIO (6 stóp = ok. 1,8 metra) i przeciąć go w połowie.
- 3+2) Jeśli odległość między komputerami jest większa, można zwiększyć długość o max.
 +kolejne stóp - od każdego węzła (czyli do max. 12 stóp).
- GameLink-II Docs+3) Sporządzić połączenia według podanej listy (patrz także [[Gniazdo SIO]]):
 + pin nazwa połączenie opis
 + --- -------- ------------ ---------------------------------
 + 1 SCLK nie używane pozostawić bez połączenia
 + 2 OCLK nie używane pozostawić bez połączenia
 + 3 SID RÓWNOLEGŁE połączone ze wszystkimi SID & SOD
 + 4 DGND RÓWNOLEGŁE połączone ze wszystkimi DGND
 + 5 SOD RÓWNOLEGŁE połączone ze wszystkimi SID & SOD
 + 6 CGND RÓWNOLEGŁE połączone ze wszystkimi DGND
 + 7 COMMAND nie używane pozostawić bez połączenia
 + 8 MOTCTL nie używane pozostawić bez połączenia
 + 9 PROCEED nie używane pozostawić bez połączenia
 + 10 +5V nie używane pozostawić bez połączenia
 + 11 AUDIO IN nie używane pozostawić bez połączenia
 + 12 +12V/NC nie używane pozostawić bez połączenia
 + 13 INTERRUPT nie używane pozostawić bez połączenia
 +4) Obie masy (xGND) między wszystkimi komputerami muszą być połączone.
- +5) Wszystkie SID (Serial Input - wejście szeregowe) oraz SOD (Serial Output - wyjście szeregowe) muszą być połączone ze sobą w każdym węźle. Pozwoli to na transmisję danych do innych węzłów (do węzła transmitującego także - jeśli będzie to konieczne).
- 1) The easiest way to construct a GameLink-II cable is to purchase+
- a long (6 foot) SIO cable and cut it in half. +
- +
- 2) If more length is needed, the wires can be extended to around 6+
- feet per node (thus, from one computer to any other would be a+
- maximum of 12 feet). +
- +
- 3) The connections are made according to the following list:+
- +
- pin name connection description+
- --- -------- ---------- -------------------------------+
- 1 SCLK not used leave with no connection+
- 2 OCLK not used leave with no connection+
- 3 SID PARALLEL connected to all other SID & SOD+
- 4 DGND PARALLEL connected to all other DGNDs+
- 5 SOD PARALLEL connected to all other SID & SOD+
- 6 CGND PARALLEL connected to all other CGNDs+
- 7 COMMAND not used leave with no connection+
- 8 MOTCTL not used leave with no connection+
- 9 PROCEED not used leave with no connection+
- 10 +5V not used leave with no connection+
- 11 AUDIO IN not used leave with no connection+
- 12 +12V/NC not used leave with no connection+
- 13 INTERRUPT not used leave with no connection+
- +
- 4) Both grounds are connected between all systems.+
- +
- 5) Both the SID (Serial Input), and SOD (Serial Output) lines are+
- connected together from all nodes. This allows any node to+
- transmit data to all other nodes (including itself, if+
- desired).+
- +
- 6) A graphical representation of a 3 node GameLink-II network is+
- shown below, with wires indicated by dashes (-) and vertical+
- bars (|). Junctions shown by asterisks (*)+
- +
 +6) Poniżej podana jest graficzna reprezentacja 3-węzłowej sieci GameLink II. ("-" oraz "|" to kable, "*" - połączenia).
- + Węzeł 1 Węzeł 2 Węzeł 3
- + ------- ------- -------
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- 4+
- +
- +
- GameLink-II Docs+
- +
- +
- +
- Node-1 Node-2 Node-3+
- ------ ------ ------+
SID(3) SID(3) SID(3) SID(3) SID(3) SID(3)
Linia 174: Linia 125:
| | | | | |
*---------------*---------------* *---------------*---------------*
- + 
- 7) Another method would be to buy SIO sockets, and mount them in a+ 
- box, or PC board, and connect them as above. This would allow+7) Jeszcze innym rozwiązaniem jest zakupienie gniazd SIO, zamontowanie ich w pudełku lub na płytce uniwersalnej i połączenie ich jak powyżej. Pozwoli to na użycie niezmodyfikowawanych kabli SIO.
- you to use unmodified SIO cables.+<pre>
- +Nie wiem czy odtąd jest sen dalej tłumaczyć - to już raczej tylko inforamcje handlowe...
 + 
8) Vendors for the cables and/or connectors: 8) Vendors for the cables and/or connectors:

Wersja z dnia 06:17, 6 sie 2006

Dzieło grupy AGDA (AGDA Group). Pozwalał na zbootowanie do siedmiu połączonych ze sobą komputerów za pomocą jednego (Master) z podłączoną stacją dysków. Cała łączność odbywała się za pomocą zmodyfikowanego kabla SIO. W ten sposób można zagrać np. w Maze of Agdagon.


Spis treści

Konstrukcja interfejsu

Jeśli chcemy spróbować jak to działa w praktyce, połączmy ze sobą 2 komputery (w podanym przykładzie gramy w Maze of Agdagon).

Można to zrobić następująco:


Pierwszy sposób (potrzebne 2 kable SIO):

1) Przygotować 2 lub 3 spinacze oraz kawałek gumki recepturki.

2) Zgiąć i uciąć spinacze oraz ukształtować je w sposób podany poniżej:


         <--5/8"-->   <--5/8"-->   <---7/8"--->
         ----------   ----------   ------------
       ^  |    |   |    |   |     |  ^
       |  |    |   |    |   |     |  |
       1/2" |    |   |    |   |     |  |
       |  |    |   |    |   |     | 3/4"
       v  |    |   |    |   |     |  |
           "A"      "B"     |  "C"  |  |
                        |     |  v


3) Zbootować główny komputer, wczytać plik AGDAgon.com i odłączyć kabel SIO od stacji dysków. Drugi koniec kabla dalej ma być podłączony do komputera.

4) Przygotować drugi komputer (włączony monitor, wpięty kabel SIO).

5) Wziąć gumkę i owinąć nią oba wolne końce kabli SIO, wtyczki złożyć tak jak na rysunku poniżej:


              -----------------------
              /         C   \ 
             / o  o  o  o  o  o \
             /              \
            / o  o  o  o  o  o  o \
            /          A  B    \
            ---------------------------------
            ---------------------------------
            \    A  B          /
            \ o  o  o  o  o  o  o /
             \              /
             \ o  o  o  o  o  o /
              \   C         /
              -----------------------


6) Spiąć jednym z mniejszych spinaczy oba styki oznaczone "A". Starajmy się nie wpychać spinacza na siłę, ponieważ można w ten sposób uszkodzić wtyczki (także gdy odczujemy większy opór - nie wciskamy dalej). Uważamy także aby nie zewrzeć ze sobą innych styków.

7) Drugim mniejszym spinaczem spinamy styki oznaczone przez "B". Dobrze będzie jeśli wciśniemy oba końce spinacza na taką samą głębokość. Nie ma znaczenia to czy przypadkiem spinacze zetkną się, czy nie.

8) Większy spinacz posłuży nam do spięcia styków oznaczonych jako "C". Specjalnie jest on dłuższy by nie dotykać pozostałych (oczywiście jeśli zostanie poprawnie umieszczony na swoim miejscu). Oczywiście dalej pilnujemy aby nie zewrzeć pozostałych styków.

9) Spięte kable kładziemy na stole w bezpiecznym miejscu (nie powinny one nigdzie bezładnie się plątać, bo o nieszczęście nietrudno).

10) Włączyć drugi komputer. Powinien się zbootować automatycznie i wejść do gry.

Można teraz spokojnie grać w gry wykorzystujące to udogodnienie bez potrzeby każdorazowego spinania wtyczek SIO. Należy jednak pamiętać o wyjęciu spinaczy z wtyczek gdy już zakończymy "wielkie granie" (również robimy to delikatnie - tak aby styków nie uszkodzić).

Drugi sposób: (potrzebny 1 kabel SIO)

Zmodyfikować jedną wtyczkę kabla SIO zamieniając miejscami kable 3 i 5 (spobób ten podsunął Andreas Magenheimer). Teraz już można skoczyć od razu do punktu 10) powyżej.

C) Połączenia GameLinka-II (dla 2 lub 3 komputerów)

Poniższe informacje pozwolą na wgląd w jak sposób GameLink II działa oraz pozwolą na

skonstruowanie bardziej trwałych połączeń dla gier obługujących 2-3 graczy. Zalecane

są one dla osób bardziej zdolnych namualnie i obytych z montażem małych części

hardware'u. (...)

1) Zaopatrzyć się w długi kabel SIO (6 stóp = ok. 1,8 metra) i przeciąć go w połowie.

2) Jeśli odległość między komputerami jest większa, można zwiększyć długość o max.

kolejne stóp - od każdego węzła (czyli do max. 12 stóp).

3) Sporządzić połączenia według podanej listy (patrz także Gniazdo SIO):

      pin  nazwa   połączenie        opis
      ---  --------  ------------  ---------------------------------
      1  SCLK    nie używane  pozostawić bez połączenia
      2  OCLK    nie używane  pozostawić bez połączenia
      3  SID     RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi SID & SOD
      4  DGND    RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi DGND
      5  SOD     RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi SID & SOD
      6  CGND    RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi DGND
      7  COMMAND  nie używane  pozostawić bez połączenia
      8  MOTCTL   nie używane  pozostawić bez połączenia
      9  PROCEED  nie używane  pozostawić bez połączenia
      10  +5V    nie używane  pozostawić bez połączenia
      11  AUDIO IN  nie używane  pozostawić bez połączenia
      12  +12V/NC  nie używane  pozostawić bez połączenia
      13  INTERRUPT nie używane  pozostawić bez połączenia

4) Obie masy (xGND) między wszystkimi komputerami muszą być połączone.

5) Wszystkie SID (Serial Input - wejście szeregowe) oraz SOD (Serial Output - wyjście szeregowe) muszą być połączone ze sobą w każdym węźle. Pozwoli to na transmisję danych do innych węzłów (do węzła transmitującego także - jeśli będzie to konieczne).

6) Poniżej podana jest graficzna reprezentacja 3-węzłowej sieci GameLink II. ("-" oraz "|" to kable, "*" - połączenia).


          Węzeł 1    Węzeł 2     Węzeł 3
          -------    -------     -------
          
          SID(3)     SID(3)     SID(3)
           |        |        |
           *---------------*---------------*
           |        |        |
          SOD(5)     SOD(5)     SOD(5)
          
          DGND(4)     DGND(4)     DGND(4)
           |        |        |
           *---------------*---------------*
          
          CGND(6)     CGND(6)     CGND(6)
           |        |        |
           *---------------*---------------*


7) Jeszcze innym rozwiązaniem jest zakupienie gniazd SIO, zamontowanie ich w pudełku lub na płytce uniwersalnej i połączenie ich jak powyżej. Pozwoli to na użycie niezmodyfikowawanych kabli SIO.

     
Nie wiem czy odtąd jest sen dalej tłumaczyć - to już raczej tylko inforamcje handlowe...

     8) Vendors for the cables and/or connectors:
      
      a) MCM Electronics
        650 Congress Park Drive
        Dayton, OH 45459-9955
        (note: no longer stocks SIO sockets)
        
      b) BEST Electronics
        2121 The Alameda Suite 290
        San Jose, CA 95126-1127
        
      c) B&C ComputerVisions
        2730 Scott Boulevard
        Santa Clara, CA 95050
        
      d) American Techna-Vision
        15338 Inverness St.
        San Leandro, CA 94579
        
        
   ----------------------------------------------------------------------
   
   D) GameLink-II SIO Connections for More Than 3 Nodes:
   
     1) After a fair amount of beta testing and some head scratching, we
      discovered that an unmodified Atari's POKEY IC lacks the current
      sinking capability to provide reliable operation when more than
      3 8-bit computers are linked as described above.
      
     2) An active device (integrated circuit) must be added to provide
      the necessary current sinking capability. Rather than include
      some complicated instructions, we plan to offer the following
      devices for sale to registered owners:
      
                    5


                              GameLink-II Docs      a) The OCTO-LINK, which consists of a circuit board,
        populated with the required integrated circuit and two SIO
        connectors. Unpopulated sites will exist for the addition of
        up to six additional SIO connectors by the user (SIO
        connectors available from the vendors listed above). This is
        ideal for user groups, where the club can purchase one of
        these for regular meetings. Use of regular SIO cables
        completes the network.
        
      b) The DUO-LINK two-player expandable serial bus cable. This
        consists of a circuit board with the necessary integrated
        circuit, and serial cable with two ends. It can link two
        players together by itself. By purchasing additional cables,
        pairs of players can be added. The cables link at their
        middles to other cables with heavy duty Molex pins and
        connectors. This arrangement allows 8-bitters to own their
        own GameLink-II modules, letting them plug together and play
        at any time without investing in the 8-player board.
        
     4) As you can imagine, AGDA is not a large commercial concern. 
      Previous to February 1, 1994 we will be monitoring our GEnie,
      CompuServe, Internet, and U.S. Mail addresses hoping for some
      response. After that date we will order the necessary raw
      materials to create the first batch of the DUO-LINK and
      OCTO-LINK connectors. We will sell them to the registered
      shareware customers at a nominal fee to cover all expenses. 
      Keep in touch!
      
   ----------------------------------------------------------------------
   
                                     

                    6


Gry wspierające GameLink II

Znane tytuły to Maze of Agdagon, MultiWorms, MultiRace oraz MultiDash.


DownloadTen artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools