Game Link II

From Atariki

Revision as of 20:49, 7 wrz 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Dzieło grupy AGDA (AGDA Group), pozwalające na zbootowanie do siedmiu połączonych ze sobą komputerów za pomocą jednego (Master), do którego podłączona była stacja dysków. Cała łączność odbywa się za pomocą zmodyfikowanego kabla SIO. W ten sposób można zagrać np. w Maze of Agdagon.

Spis treści

Konstrukcja interfejsu

Jeśli chcemy spróbować jak to działa w praktyce, połączmy ze sobą 2 komputery (w podanym przykładzie gramy w Maze of Agdagon).

Można to zrobić następująco:

Pierwszy sposób (potrzebne 2 kable SIO):

1) Przygotować 2 lub 3 spinacze oraz kawałek gumki recepturki.

2) Zgiąć i uciąć spinacze oraz ukształtować je w sposób podany poniżej:


         <--5/8"-->   <--5/8"-->   <---7/8"--->
         ----------   ----------   ------------
       ^  |    |   |    |   |     |  ^
       |  |    |   |    |   |     |  |
       1/2" |    |   |    |   |     |  |
       |  |    |   |    |   |     | 3/4"
       v  |    |   |    |   |     |  |
           "A"      "B"     |  "C"  |  |
                        |     |  v


3) Zbootować główny komputer, wczytać plik AGDAgon.com i odłączyć kabel SIO od stacji dysków. Drugi koniec kabla dalej ma być podłączony do komputera.

4) Przygotować drugi komputer (włączony monitor, wpięty kabel SIO).

5) Wziąć gumkę i owinąć nią oba wolne końce kabli SIO, wtyczki złożyć tak jak na rysunku poniżej:


              -----------------------
              /         C   \ 
             / o  o  o  o  o  o \
             /              \
            / o  o  o  o  o  o  o \
            /          A  B    \
            ---------------------------------
            ---------------------------------
            \    A  B          /
            \ o  o  o  o  o  o  o /
             \              /
             \ o  o  o  o  o  o /
              \   C         /
              -----------------------


6) Spiąć jednym z mniejszych spinaczy oba styki oznaczone "A". Starajmy się nie wpychać spinacza na siłę, ponieważ można w ten sposób uszkodzić wtyczki (także gdy odczujemy większy opór - nie wciskamy dalej). Uważamy także aby nie zewrzeć ze sobą innych styków.

7) Drugim mniejszym spinaczem spinamy styki oznaczone przez "B". Dobrze będzie jeśli wciśniemy oba końce spinacza na taką samą głębokość. Nie ma znaczenia to czy przypadkiem spinacze zetkną się, czy nie.

8) Większy spinacz posłuży nam do spięcia styków oznaczonych jako "C". Specjalnie jest on dłuższy by nie dotykać pozostałych (oczywiście jeśli zostanie poprawnie umieszczony na swoim miejscu). Oczywiście dalej pilnujemy aby nie zewrzeć pozostałych styków.

9) Spięte kable kładziemy na stole w bezpiecznym miejscu (nie powinny one nigdzie bezładnie się plątać, bo o nieszczęście nietrudno).

10) Włączyć drugi komputer. Powinien się zbootować automatycznie i wejść do gry.

Można teraz spokojnie grać w gry wykorzystujące to udogodnienie bez potrzeby każdorazowego spinania wtyczek SIO. Należy jednak pamiętać o wyjęciu spinaczy z wtyczek gdy już zakończymy "wielkie granie" (również robimy to delikatnie - tak aby styków nie uszkodzić).

Drugi sposób: (potrzebny 1 kabel SIO)

Zmodyfikować jedną wtyczkę kabla SIO zamieniając miejscami kable 3 i 5 (spobób ten podsunął Andreas Magenheimer). Teraz już można skoczyć od razu do punktu 10) powyżej.

C) Połączenia GameLinka-II (dla 2 lub 3 komputerów)

Poniższe informacje pozwolą na wgląd w jak sposób GameLink II działa oraz pozwolą na

skonstruowanie bardziej trwałych połączeń dla gier obługujących 2-3 graczy. Zalecane

są one dla osób bardziej zdolnych namualnie i obytych z montażem małych części

hardware'u. (...)

1) Zaopatrzyć się w długi kabel SIO (6 stóp = ok. 1,8 metra) i przeciąć go w połowie.

2) Jeśli odległość między komputerami jest większa, można zwiększyć długość o max.

kolejne 6 stóp - od każdego węzła (czyli do max. 12 stóp).

3) Sporządzić połączenia według podanej listy (patrz także Gniazdo SIO):

      pin  nazwa   połączenie        opis
      ---  --------  ------------  ---------------------------------
      1  SCLK    nie używane  pozostawić bez połączenia
      2  OCLK    nie używane  pozostawić bez połączenia
      3  SID     RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi SID & SOD
      4  DGND    RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi DGND
      5  SOD     RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi SID & SOD
      6  CGND    RÓWNOLEGŁE  połączone ze wszystkimi DGND
      7  COMMAND  nie używane  pozostawić bez połączenia
      8  MOTCTL   nie używane  pozostawić bez połączenia
      9  PROCEED  nie używane  pozostawić bez połączenia
      10  +5V    nie używane  pozostawić bez połączenia
      11  AUDIO IN  nie używane  pozostawić bez połączenia
      12  +12V/NC  nie używane  pozostawić bez połączenia
      13  INTERRUPT nie używane  pozostawić bez połączenia

4) Obie masy (xGND) między wszystkimi komputerami muszą być połączone.

5) Wszystkie SID (Serial Input - wejście szeregowe) oraz SOD (Serial Output - wyjście szeregowe) muszą być połączone ze sobą w każdym węźle. Pozwoli to na transmisję danych do innych węzłów (do węzła transmitującego także - jeśli będzie to konieczne).

6) Poniżej podana jest graficzna reprezentacja 3-węzłowej sieci GameLink II. ("-" oraz "|" to kable, "*" - połączenia).


          Węzeł 1    Węzeł 2     Węzeł 3
          -------    -------     -------
          
          SID(3)     SID(3)     SID(3)
           |        |        |
           *---------------*---------------*
           |        |        |
          SOD(5)     SOD(5)     SOD(5)
          
          DGND(4)     DGND(4)     DGND(4)
           |        |        |
           *---------------*---------------*
          
          CGND(6)     CGND(6)     CGND(6)
           |        |        |
           *---------------*---------------*


7) Jeszcze innym rozwiązaniem jest zakupienie gniazd SIO, zamontowanie ich w pudełku lub na płytce uniwersalnej i połączenie ich jak powyżej. Pozwoli to na użycie niezmodyfikowawanych kabli SIO.

Istnieje także możliwość "spięcia" ze sobą większej ilości komputerów w ten sposób, ale AGDA-Group (z przyczyn oczywistych) nie umieściła tego w dokumentacji. Obecnie jednak dostępne są inne rozwiązania np. Multi Joy 8.

Gry wspierające GameLink II

Znane tytuły to Maze of Agdagon, MultiWorms, MultiRace oraz MultiDash.

Download


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools