Graphics 8

From Atariki

Revision as of 14:39, 11 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Ósmy tryb graficzny w numeracji Basica, zwany też HiRes. W numeracji ANTIC'a jest to tryb piętnasty ($0F).

  • Kolory: 2 (tryb monochromatyczny)
  • Proporcje pixla: 1x1
  • Rozdzielczość pozioma: 256, 320, 384 pixli
  • Rozdzielczość pionowa: maksymalnie 239 linii

Kolor tła znajduje się w rejestrze o adresie $D018 ($02C6), natomiast jasność grafiki w rejestrze o adresie $D017 ($02C5).

W tym trybie zachodzą dosyć złożone zależności pomiędzy grafiką bitmapy a grafiką [[PMG], najlepiej zajrzeć na stronę [1] i poczytać o tym w instrukcji do Graph2Font.

Personal tools