Graphics 8

From Atariki

Revision as of 13:25, 7 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Ósmy tryb graficzny w numeracji Basica, zwany też HiRes. W numeracji ANTICa jest to tryb piętnasty ($0F).

  • Kolory: 2 (tryb monochromatyczny)
  • Proporcje piksela: 1x1
  • Rozdzielczość pozioma: 256, 320, 384 pixli
  • Rozdzielczość pionowa: maksymalnie 239 linii

Kolor tła znajduje się w rejestrze o adresie $D018 ($02C6), natomiast jasność grafiki w rejestrze o adresie $D017 ($02C5).

W tym trybie zachodzą dosyć złożone zależności pomiędzy grafiką bitmapy a grafiką [[PMG], najlepiej zajrzeć na stronę [1] i poczytać o tym w instrukcji do Graph2Font.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools